KOORREGIE

blog van Meta Stevens over koorregie en podiumpresentatie

Koorregie: handboek voor een betere podiumpresentatie

november13

Ja, het boek is uit en het is prachtig geworden!

“Met het boek Koorregie dat Meta Stevens en Marijke de Wit uitbrachten, kunnen koren hun podiumpresentatie verbeteren. Het boek voorziet in een grote behoefte van koren om hun publiek niet alleen muzikaal, maar ook visueel te boeien. Het is het eerste boek dat diep ingaat op alle aspecten van presentaties door koren. Het is een rijk boek geworden, gevoed door jarenlange ervaring in het regisseren van koren in diverse zangstijlen.

Theater
Beide auteurs hebben hun wortels in het theater. Vanuit een theatrale benadering geven ze de lezer handvatten om hun koor te regisseren, in het besef dat de zang ten allen tijde centraal staat. Marijke de Wit: ‘Een regisseur bekijkt zangers als vertolkers van een lied. Inleving staat daarin centraal. Het is belangrijk te laten zien dat je weet waarover je zingt en wat je voelt.’ In korenland wordt regie abusievelijk nog wel eens verward met pasjes doen. Regie gaat echter over versterking van de zang door een verhoogd bewustzijn op het podium, posities, expressie en nog veel meer dat terug te vinden is in het prettig leesbare en rijk geïllustreerde boek.

Website
Aan het boek is ook een website gekoppeld, want foto’s en beschrijvingen van het regiewerk zijn vanzelfsprekend niet voldoende. Op de website zijn korte instructiefilmpjes te vinden, bijvoorbeeld over de verschillende manieren om de intro van een lied te regisseren. Hiervoor werkten de auteurs samen met vocal group Pitch Control uit Den Haag, onder leiding van Merel Martens. Wijke Visker schreef speciaal voor dit project twee liedjes, die als oefenmateriaal gebruikt werden. Lezers kunnen via QR-codes in het boek direct de filmpjes downloaden. Voor lezers zonder QR-app zijn de filmpjes te vinden op www.koorregieboek.nl

Bestellen
Het boek kost 24,95 euro en kun je bestellen via E-mailadres is afgeschermd met JavaScript

Geplaatst in inspiratie

Reacties zijn niet mogelijk.